Smog odpusza. Pomógł silny wiatr

W środę, 20 lutego, według prognozy jakości powietrza IMGW dla Krakowa, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10 – podaje UM Kraków.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 (8.00 dla stacji Aleja Krasińskiego), zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 45 ʮg/m3. Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

8:00-16:00
Warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta – bardzo dobre, prognozowana prędkość wiatru – bardzo silna i silna, opady deszczu ograniczające ponowne unoszenie pyłu i wymywające go z atmosfery – brak, opady śniegu – brak.

16:00-24:00
Warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta – bardzo dobre i umiarkowanie dobre, prognozowana prędkość wiatru – umiarkowana i silna, opady deszczu ograniczające ponowne unoszenie pyłu i wymywające go z atmosfery – brak, opady śniegu – brak.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE