Czy w nocy kupimy alkohol? Zdecyduje o tym sąd

Miasto Kraków złożyło wczoraj skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wydany w styczniu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że uchwała radnych w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest nieważna i wstrzymał jej wykonanie. Złożenie kasacji oznacza, że miasto będzie się domagać, aby przedmiotowa uchwała weszła jednak w życie.

Fot. Pixabay

Przypomnijmy, 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej (22.00-6.00) sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na którą została wniesiona skarga wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały. Skargę złożyło prywatne przedsiębiorstwo, którego pełnomocnik argumentował m.in., że wprowadzenie w życie uchwały spowoduje straty dla przedsiębiorcy, likwidację miejsc pracy, zarzucał również miastu, że nie przeprowadziło konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie.

Radni miejscy przekonywali natomiast, że uchwała została podjęta na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz jest spójna z gminnym programem profilaktyki. Uzasadniali również, że na działalność sklepów sprzedających w nocy alkohol skarżą się mieszkańcy.

Wydając wyrok, Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że uchwała jest nieważna i wstrzymał jej wykonanie. Zdaniem sądu uchwała nie została odpowiednio uzasadniona, a Rada Miasta Krakowa nie umotywowała należycie pozytywnego wpływu ograniczenia na porządek publiczny i bezpieczeństwo w Dzielnicy I. Dodatkowo w ocenie sądu zakaz wprowadzony tylko w jednej dzielnicy narusza zasadę równości wobec innych dzielnic miasta.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez NSA zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie Dzielnicy I nie obowiązuje.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE