Dobre powietrze w Krakowie. Korzystajcie :)

W piątek, 22 lutego, według prognozy jakości powietrza IMGW dla Krakowa nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10.

Fot. Pixabay

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-14.00 (15.00 dla stacji Aleja Krasińskiego), zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 18 ʮ/m3

. Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE