Kolejny dzień odetchniemy z ulgą

W piątek, 22 lutego, według prognozy jakości powietrza IMGW dla Krakowa, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10.

Fot. Pixabay

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10,
według średniej z godz. 1.00-7.00 (8.00 dla stacji Aleja Krasińskiego), zarejestrowany na stacjach pomiarowych w
Krakowie wyniósł 22 ʮg/m3

.Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE