Jest analiza znalezionych w Olkuszu odpadów. „Zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób”

W sprawie uzyskano wstępną opinię dotyczącą składowanej substancji znajdującej się w pojemnikach. Choć prokuratura nie zdradza co to jest, z opinii wynika, że jest to substancja zagrażająca życiu i zdrowiu wielu osób a także środowisku w przypadku rozszczelnienia się pojemników.

Fot. KWP Kraków

2 marca br., przedstawiono zarzut jednemu z zatrzymanych mężczyzn (49 lat) z art. 183§1 kk, przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora, w tym samym dniu, Sąd Rejonowy w Olkuszu Wydział II Karny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przedstawiono zarzuty drugiemu z zatrzymanych mężczyzn (37 lat) z art. 183§11 kk i art. 270§3 kk (przygotowanie do posłużenia się sfałszowanym dokumentem – dowodem osobistym). Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Prokurator skierował wniosek do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w dniu dzisiejszym.

Do zdarzenia doszło 28 lutego 2019 roku około godziny 20. Policjanci otrzymali informacje, że w jednej z hal magazynowych w Olkuszu odbywa się rozładunek pojemników typu „mauser”, w których znajdują się substancje niewiadomego pochodzenia. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zastali tam mężczyzn, którzy z samochodu ciężarowego wózkiem widłowym rozładowywali pojemniki, a następnie składowali je w hali magazynowej. Wewnątrz hali znajdowało się około 500 sztuk pojemników o różnej kubaturze. Były to metalowe beczki o pojemności 200 litrów i 1000 litrowe pojemniki typu „mauser”. Pojemniki były składowane rzędami obok siebie i układane jeden na drugim.

Na miejsce dyżurny olkuskiej komendy wezwał zastęp JRG PSP w Olkuszu. W chwili oględzin pojemniki były szczelne i nie wyciekała z nich żadna substancja. Nie stwierdzono wówczas zagrożenia radiologicznego i pożarowego. O zdarzeniu powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który z kilku pojemników pobrał próbki cieczy do badania. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem Prokuratora i technika kryminalistyki.

2 marca 2019 roku 49-letni kierowca scanii, usłyszał zarzut transportu i składowania odpadów, które mogłyby zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub środowisku (art. 183 kodeksu karnego). Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

4 marca 2019 roku do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu doprowadzona została kolejna osoba. 37-letni mężczyzna oprócz zarzutu z art. 183 §1 kodeksu karnego dodatkowo usłyszał zarzut z art. 270 §3 kodeksu karnego tj. uzyskania sfałszowanego blankietu dowodu osobistego i przygotowania go do użycia. Mężczyzna, decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE