Ratusz: powietrze w Krakowie najlepsze od trzech lat

„Pierwsze dwa miesiące tego roku charakteryzują się znaczną poprawą jakości powietrza – wynika z analizy danych stężenia pyłu PM10, pochodzących ze stacji państwowego systemu monitoringu jakości powietrza, które są usytuowane na terenie Krakowa” – pisze Urząd Miasta.

Fot. Pixabay

„Styczeń i luty 2019 r. pod kątem jakości powietrza były najlepsze w porównaniu do dwóch poprzednich lat” – pisze urząd i na potwierdzenie umieszcza wyniki badań.

„Dane te pokazują, że kierunek, jaki obrało miasto w kontekście prowadzonych działań antysmogowych, jest właściwy. Od 1 września na terenie Krakowa zacznie również obowiązywać zakaz stosowania paliw stałych (węgla i drewna), ale już teraz niezbędne jest podejmowanie trudnych decyzji prowadzących do ograniczenia ruchu samochodowego, szczególnie w obszarach newralgicznych chociażby centrach miast.

Również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska niejednokrotnie zwracał uwagę, że bez odważnych i radykalnych zmian w obszarze ograniczenia transportu indywidualnego nie możemy spodziewać się znacznej poprawy jakości powietrza. Dobrym wyznacznikiem tej tezy są stacje komunikacyjne monitoringu powietrza GIOŚ umiejscowione przy szlakach drogowych – gdzie następuje kumulacja różnego rodzaju zanieczyszczeń – z zasady pokazujące najwyższe stężenia pyłów zawieszonych w Krakowie w stosunku do innych rejonów miasta”.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE