Kasa na pomysły! Zdobądź wsparcie na inicjatywę lokalną!

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej. To propozycja dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, chcących zdobyć środki m.in. na zadania służące rozwojowi wspólnot lokalnych, ochronę przyrody, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, edukacji czy kultury. Pula dostępnych środków wynosi 250 tys. zł, a wkład Gminy Miejskiej Kraków (rzeczowy oraz finansowy) to powyżej 2 tys. zł.

Fot. Pixabay

Wnioski można składać do 8 kwietnia:
osobiście poprzez doręczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków,

za pomocą ePUAP, opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.
Więcej informacji, w tym formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dostępne są na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE