Jaka przyszłość Bagrów? Ile zieleni zostanie w Krakowie?

Waży się przyszłość ponad 160-hektarowego terenu Bagry. Krakowski ratusz zbiera projekty zagospodarowania przyrodniczego otoczenia tego popularnego zbiornika wodnego.

Fot. pixabay.com

W krakowskim Wydziale Planowania Przestrzennego można oglądać projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”.

Jak można przeczytać na stronie urzędu krakow.pl, celem przygotowywanego planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru umożliwiające ochronę istniejących wartości przyrodniczych oraz kształtowanie zwartego i ciągłego systemu zieleni wokół zbiornika Bagry tak, by służył on jako miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Plan ma również za zadanie wprowadzić harmonijne kształtowanie istniejącej i nowopowstającej zabudowy oraz ma uniemożliwić niekorzystne zmiany oraz chronić tereny zielone przed niepożądana zabudową, a także umożliwić zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Otwarta dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 20 marca w Urzędzie Miasta Krakowa o godz. 16.00. Ewentualne uwagi składać można do 23 kwietnia br.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE