Miasto zabiera głos w sprawie tragicznego wypadku pod Wawelem. Zginął tam pracownik przysypany ziemią

Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki oraz z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone prace zabezpieczające teren budowy przy Wzgórzu Wawelskim przed ewentualnymi dalszymi zniszczeniami. Projekt zabezpieczenia muru i stoku został już opracowany – pisze UM Kraków.

Fot. Roadsafe.pl

Przypomnijmy, że do wypadku na stoku Wzgórza Wawelskiego od strony ul. Podzamcze doszło w sobotę, 16 marca, podczas prac, mających na celu rekonstrukcję i remont konserwatorski muru oporowego skarpy.

Zgodnie z decyzją PINB, zabezpieczenie murów zostanie wykonane w trybie natychmiastowym. Na wniosek inwestora, czyli Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej, (zgodnie z zaleceniem PINB) opracowano projekt zabezpieczenia doraźnego częściowo zrealizowanych, a następnie przerwanych prac budowlanych, obejmujących remont muru oporowego zabezpieczającego skarpę Wzgórza Wawelskiego.

Projekt zabezpieczenia doraźnego przewiduje tymczasowe wykonanie konstrukcji oporowej ukształtowanej z zastrzałów oraz przypór drewnianych. Tzw. zastrzały i przypory mają na celu stabilizację i przeniesienie parcia od odsłoniętego muru oporowego oraz poprzez przegrodę z płyty OSB w części, gdzie mur pierwotny uległ zniszczeniu. Mur oporowy powinien być ustabilizowany przyporami ułożonymi na poziomie terenu oraz w części około 20-30 cm poniżej korony istniejącego muru oporowego.

Zabezpieczenie doraźne należy wykonać na odcinku, gdzie mur oporowy nie został jeszcze ustabilizowany ścianką żelbetową. W strefie muru przyległego do fosy przy Bastei Północnej należy wprowadzić tymczasowe rozpory pomiędzy tym murem a ścianami bastei. Zabezpieczenie doraźne będzie mogło zostać zdemontowane dopiero po zrealizowaniu docelowych prac wzmacniających tj. wykonaniu ścianki żelbetowej przewidzianej nadzorami autorskimi oraz kotew gruntowych zapewniających zapewnienie stateczności muru oporowego (zgodnie z projektem budowlanym).

ZZM planuje w jak najkrótszym czasie realizację prac, jednak dopiero po zabezpieczeniu terenu katastrofy budowlanej i zezwoleniu na docelowe działania przez wszelkie organy m.in. administracji architektoniczno-budowlanej oraz prokuraturę. Planowana jest zewnętrzna ekspertyza dendrologiczna trzech pozostałych drzew w zakresie ich stanu fitosanitarnego, statyki oraz wpływu pozytywnego bądź negatywnego na skarpę. Stan zdrowotny zostanie sprawdzony jeszcze w tym tygodniu. Wśród drzew wyciętych w sobotę znalazły się dwa jesiony wyniosłe i jeden kasztanowiec biały.

Wejście na Wawel drogą od strony ul. Kanoniczej zostanie otwarte po zabezpieczeniu terenu wypadku i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawiciela ZZM.

Źródło: UM Kraków

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE