Od 1 maja droższe bilety. To już pewne!

Krakowscy radni przyjęli nowe ceny biletów komunikacji miejskiej.

Fot. Kraków w Pigułce

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowej taryfie biletowej.

Nowe ceny biletów miesięcznych:

 • bilet na jedną linię – 69 zł, dla posiadaczy Karty Krakowskiej – 45 zł
 • bilet na dwie linie – 89 zł, z Kartą Krakowską – 58 zł
 • bilet sieciowy – 106 zł, dla mieszkańców z KK – 69 zł

Nowe ceny biletów czasowych:

 • 20-minutowy – 3,40 zł
 • 50-minutowy (będący zarazem biletem jednoprzejazdowym) – 4,60 zł
 • 90-minutowy – 6 zł.

Zmienią się wybrane ceny biletów do kasowania:

 • jednoprzejazdowego dla jednej osoby/50-minutowego, 20-minutowego, 48-godzinnego, 72-godzinnego, 7-dniowego
 • bilet 40-minutowy/jednoprzejazdowy zostanie zastąpiony biletem 50-minutowym/jednoprzejazdowym w cenie 4,60 zł (normalny) i 2,30 zł (ulgowy)
 • bilety: 20-minutowy oraz 50-minutowy/jednoprzejazdowy będą obowiązywały w obydwu strefach biletowych I i II zamiast jak dotychczas w strefie I
 • zlikwidowany zostanie bilet 60-minutowy
 • zlikwidowany zostanie bilet dwuprzejazdowy, do dwukrotnego kasowania
 • zmieni się zakres obowiązywania biletu rodzinnego
 • zlikwidowany zostanie bilet miesięczny sieciowy na okaziciela
 • zmieniona zostanie cena wybranych biletów okresowych
 • wprowadzona zostanie jednodniowa Krakowska Karta Turystyczna
 • zmieni się cena nabywania uprawnień do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w ramach Krakowskiej Karty Turystycznej: dwudniowej i trzydniowej
 • zmienią się ceny i rodzaje okresowych zintegrowanych biletów na przejazdy łączone komunikacją miejską i kolejami
 • zlikwidowana zostanie zasada „plus-minus jeden przystanek”
 • prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej będą sprzedawali wyłącznie bilety 90-minutowe.

Wszystkie niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie zostaną wycofane z obiegu i będzie można wymienić je na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty biletowej, z możliwością dopłaty lub stracą ważność po trzech miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały.

Wszystkie bilety okresowe nabyte przed terminem wejścia w życie uchwały będą mogły być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności, na zasadach dotychczas obowiązujących.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE