Mimo strajku nauczycieli ok. połowa szkół zapewni dzieciom opiekę

W Krakowie zdecydowana większość samorządowych szkół i placówek zadeklarowała gotowość do strajku, który ma rozpocząć się w poniedziałek, 8 kwietnia. Mimo to około połowa z 317 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zorganizuje dzieciom opiekę i zajęcia w swoich budynkach. Wnioski o zawieszenie zajęć w poniedziałek złożyli dyrektorzy 177 szkół, przedszkoli i placówek. Poniżej publikujemy ich listę.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Ponieważ protest ma się rozpocząć w poniedziałek, 8 kwietnia, miasto poprosiło dyrektorów szkół, którzy nie będą w stanie zorganizować uczniom opieki w tym dniu, by jeszcze przed weekendem złożyli wnioski o zgodę na zawieszenie zajęć. W piątek, 5 kwietnia do godziny 15.00 do Wydziału Edukacji UMK spłynęło 177 wniosków. Przypominamy, że wnioski o zawieszenie zajęć dyrektorzy mogą wystosować także później (w reakcji na zmieniającą się sytuację w danej szkole), dlatego informacje o bieżącej sytuacji w swojej placówce najlepiej uzyskać u jej dyrektora.

Lista zamkniętych szkół w poniedziałek 8 kwietnia [pdf]

Przypomnijmy, że obowiązujące przepisy dają dyrektorom szkół prawo do zawieszenia zajęć w przypadku niemożności zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym. Zgodnie z prawem jeżeli na danym terenie dochodzi do zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza zajęcia na czas oznaczony. Zawiadamia o tym także organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie sposób przewidzieć, jak długo potrwa akcja strajkowa, decyzja o zawieszeniu zajęć będzie podejmowana codziennie na kolejny dzień. Niezwykle ważne jest jednak, aby w tym czasie rodzice pozostawali w stałym kontakcie z dyrekcją swojej szkoły lub przedszkola.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE