Spór z archidiecezją o religię w szkołach

Kanclerzowi kurii archidiecezji krakowskiej nie spodobała się uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć.

Fot. pixabay.com

Taką uchwałę podjęli radni na sesji Rady Krakowa. Chodziło w niej o ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta, mających zmierzać do ustalania przed dyrektorów szkół lekcji religii jako pierwszej, lub ostatniej w planie lekcji.

W tej sprawie ks. Tomasz Szopa, kanclerz kurii archidiecezji krakowskiej wydał specjlane oświadczenie. Napisał w nim między innymi, że „próba wywierania presji na dyrektorów szkół jest nieuprawniona (…) Ta decyzja kwestionuje kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz stoi w sprzeczności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.”

Wg. ks. Szopy ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych jest kompetencją dyrektora szkoły, który w tym zakresie zasięga opinii rady pedagogicznej oraz bierze pod uwagę zdanie rady rodziców.

„Obowiązujące prawo nie daje w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego. Nie ma więc podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych.” – czytamy w oświadczeniu.

Jeśli zaś chodzi o uczniów, którzy są zwolnieni z nauczania religii, ks. Szopa zaproponował „pozwolenie uczniowi na wykonanie w tym czasie czegoś znaczącego i twórczego, co byłoby alternatywą dla zajęć z religii”. Dodał też, że religia „nie jest przedmiotem dodatkowym. (…) W momencie wyboru, po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów, lekcja religii staje się dla wybierających przedmiotem obowiązkowym.”

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE