Fatalny stan kładki Bernatki

Kładka Ojca Bernatka jest w bardzo złym stanie – pomazana, obklejona, brudna i pozalewana. Sprawą zainteresował się krakowski radny.

Fot. Rafał Komarewicz

Przejście to jest używane przez wiele osób, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Na bardzo zły stan kładki zwrócił uwagę radny Komarewicz z klubu Przyjazny Kraków, który napisał w tej sprawie do Prezydenta Majchrowskiego:

„Proszę (…), aby Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania bardzo dokładnie posprzątało obiekt. W pierwszej kolejności z kładki powinny zniknąć szpecące napisy (jest ich ponad sto), naklejki na balustradach oraz ptasie odchody.
Proszę prezydenta również o oszacowanie przez urzędników Zarządu Dróg Miasta Krakowa kosztów naprawy kładki, w szczególności wymiany zniszczonych elementów balustrad i pozbycia się tymczasowych siatek zabezpieczających.”

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE