Krakowski Ambasador Wielokulturowości

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zbiera kandydatury do tytułu Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości.

Fot. pixabay.com

Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą zgłaszać osoby, instytucje i organizacje pozarządowe, lub nieformalne grupy, działające na rzecz dialogu międzykulturowego.

Tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości to odpowiedź na dyskusje o roli różnych kultur i ich potrzebach.

Konkurs obejmuje szereg działań na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.

Celem programu jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości, kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych.

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Kandydatury zostaną rozpatrzone przez Kapitułę Wielokulturowości, a zwycięzcy wyłonieni podczas uroczystej gali.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE