Ogródki i reklamy pod szczególnym nadzorem

W połowie maja rozpoczną się wzmożone kontrole ogródków gastronomicznych i reklam zamieszczanych przy drodze.

Fot. pixabay.com

Zajmie się tym nowo powołany dział Zarządu Dróg Miasta Krakowa – pion ds. zajęcia pasa drogowego, którego głównym zadaniem jest właśnie ochrona pasa drogowego.

Każdy przedsiębiorca, który stawia ogródek gastronomiczny lub reklamę w przestrzeni pasa drogowego – powinien posiadać stosowne zezwolenie (wydane na podstawie procedury ZDMK-26, dla ogródka oraz procedur: ZDMK-61 i ZDMK-27 – dla reklam) oraz mieć uregulowaną opłatę.

W przypadku niezgodności stanu faktycznego z wydaną decyzją lub brakiem zezwolenia, inspektorzy ZDMK naliczają stosowne opłaty. Podstawą do takich działań są zapisy art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
Pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu czy zarządzania drogą.

Inspektorzy kontrolują urządzenia reklamowe (szyldy, tablice, słupy ogłoszeniowe) oraz obiekty handlowe, jak „letnie” ogródki. Z uwagi na wyjątkowy charakter i walory estetyczne Parku Kulturowego, to ten obszar znajdzie się pod naszym szczególnym nadzorem – mówi na stronie internetowej Urzędu Miasta, Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk, zastępca dyrektora ds. zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Kontrole pasów drogowych prowadzane są każdego dnia, również po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców. Podstawowym ich zadaniem jest dbałość o estetykę i jakość przestrzeni miejskiej, która nie powinna być w dowolny sposób zagospodarowywana.

Poza tym, szczególną rolę odgrywa bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców. Dzięki utworzeniu nowego pionu w strukturze ZDMK – możliwe jest zintensyfikowanie działań mających na celu ochronę pasa drogowego.

W ubiegłym roku przeprowadzono 3 791 kontroli. Mamy nadzieję zwiększać tę liczbę – dodaje Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE