Kraków przegrywa w sądzie.

Miasto przegrywa w sądach sprawy dotyczące strefy płatnego parkowania.

Fot. pixabay.com

Sądy administracyjne w sporach o opłaty za parkowanie i odholowywanie aut stają po stronie mieszkańców.

Według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie można karać kierowców, którzy nie zapłacili za pozostawienie auta w płatnej strefie parkowania, jeśli miejsce do tego wskazane oznaczone jest wyłącznie za pomocą znaków pionowych.

Jak napisał Dziennik Polski, według miejskich urzędników można karać kierowców, którzy nie opłacili postoju w miejscu, gdzie był jedynie pionowy znak D-18. Jednak WSA uznał, że można ukarać kierowcę dopiero, jeśli nie płaci za parkowanie w miejscu z kompletem znaków (poziomy i pionowy) wyznaczających miejsce parkowania. Postawienie jedynie znaków pionowych nie jest podstawą do nakładania kar dla kierowców.

Wyrok WSA może wywołać lawinę postępowań odwoławczych. Na razie wyrok jest nieprawomocny, a decyzję o ewentualnym wniosku o kasację może złożyć jeszcze Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Dodatkowo w ubiegłym roku, zastępca prokuratora generalnego zwrócił się do prokuratorów regionalnych z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących opłat za usuwanie i przechowywania pojazdów i na wniosek prokuratury Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajął się uchwałami rady miasta Krakowa, w których ustalone zostały stawki (około 500 zł) za odholowanie samochodu zaparkowanego niezgodnie z przepisami.

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła też skarga kasacyjna od wyroku WSA, który unieważnił część uchwały o strefie płatnego parkowania.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE