Żołnierze pomagają powodzianom

Wojsko ze specjalistycznym sprzętem pomaga w akcji usuwania skutków podtopień i powodzi.

Fot. Shutterstock

– Realizujemy działania w najbardziej poszkodowanych rejonach kraju – powiedział PAP rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk. Marek Pietrzak i dodał, że największa mobilizacja żołnierzy WOT nastąpiła w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu i Suwalszczyźnie.

Po raz pierwszy zostanie uruchomiony tzw. zespół wsparcia odbudowy, którego zadaniem będzie „ocena możliwości wsparcia wojska w zakresie przywrócenia sprzed sytuacji kryzysowej”.

W Małopolsce działa 267 żołnierzy z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w czterech zespołach po 50 osób, a w obwodzie pozostaje 67 żołnierzy.
Jednostki działają w regionie Suchych Gruntów. Układane są tam nasypy, sypane worki i zabezpieczane poszczególne gospodarstwa. Do tego dochodzi umacnianie wałów przed niszczeniem w skutek działania wody.
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że do usuwania skutków powodzi wojsko wykorzystuje m. in. cztery pojazdy ciężarowe jelcz, dwa agregaty prądotwórcze, zestaw oświetleniowy, transporter, piły i specjalistyczny sprzęt lekki i inny niezbędny sprzęt.

Na Podkarpaciu w powiecie mieleckim w ramach zgrupowania operacyjnego pracuje około 70 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, działając wspólnie z wojskami operacyjnymi – 16. Batalionem Saperów i jednostką wojskową komandosów. Działania te polegają głównie na zabezpieczaniu gospodarstw przed podtopieniami.

Najbardziej dynamiczna jest sytuacja w woj. śląskim, gdzie został zmobilizowany 131. batalion lekkiej piechoty z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W godzinach popołudniowych w Bielsku-Białej ma się pojawić 100 żołnierzy, a kolejnych 100 pozostaje gotowych do ewentualnego wsparcia Małopolski. Na Śląsku pracują także trzy zespoły oceny wsparcia, które monitorują sytuację w regionie.

Do wszystkich żołnierzy WOT przekazano sygnał, że w całym kraju została podniesiona gotowość do działania, co wiąże się z koniecznością stawienia się w razie wezwania w ciągu 12 godzin.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE