Zagrożenie epidemiologiczne po powodzi

Sanepid ostrzega przez zanieczyszczeniami niesionymi przez falę powodziową.

Fot. Tomasz Cichocki

Główny Inspektorat Sanitarny i Sanepid przypominają, że woda w studniach po podtopieniach wymaga odkażenia, a same studnie należy oczyścić i wydezynfekować.

Studnie należy doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, gdyż po ustąpieniu powodzi i podtopień woda w nich oraz w zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia.

GIS ostrzega, że fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla życia i zdrowia.

Tylko przeprowadzenie badań jakości wody w laboratoriach może potwierdzić, czy jest ona bezpieczna do spożycia.

Lista miejsc, gdzie badania takie można przeprowadzić jest dostępna na stronach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Powinno się zbadać co najmniej kilka parametrów: mikrobiologicznych (Escherichia coli, enterokoki, bakterie grupy coli) oraz fizykochemicznych (azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, twardość, utlenialność, jon amonowy).

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE