Czy Polsce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo z Afryki?

Afrykańskie kleszcze mogą przynieść do Polski śmiertelną chorobę – gorączkę krwotoczną.

Fot. pixabay.com

Kleszcze z rodzaju Hyalomma mogą docierać do naszego kraju na przykład z ptakami, które na zimę odlatują do ciepłych krajów, ale też mogą zostać przywiezione przez ludzi.

Do tej pory było im u nas zbyt zimno, ale dzięki ociepleniu i upalnym temperaturom zaczęły się pojawiać w Europie.

Afrykańskie kleszcze dochodzą do dwóch centymetrów długości znaleziono już w Niemczech na zwierzętach hodowlanych.

Mogą przenosić drobnoustroje wywołujące śmiertelne choroby, między innymi gorączkę krwotoczną i gorączkę plamistą.

Na szczęście do tej pory w Europie nie stwierdzono jeszcze żadnego przypadku zachorowania po ukąszeniu przez kleszcza, ale nie wolno ignorować tego zagrożenia.

Po ukąszeniu przez kleszcza najlepiej jest udać się do lekarza. Kleszcze z rodzaju Hyalomma mają charakterystyczne odnóża w paski.

O takich zdarzeniach powinno się informować także najbliższy inspektorat Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jeśli pajęczaka usuniemy sami, wówczas oddać go do zbadania w laboratorium.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE