Krakowskie licea, technika i branżówki przyjmują podania o przyjęcie

Już tylko tydzień pozostał absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, aby wziąć udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Fot. pixabay.com

Termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych upływa 10 czerwca. Kolejną ważną datą będzie 28 czerwca, kiedy w szkołach ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W tegorocznym naborze bierze udział wyjątkowo liczna grupa kandydatów – tzw. podwójny rocznik. O miejsca w szkołach ponadpodstawowych ubiegają się jednocześnie pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych oraz ostatni absolwenci zlikwidowanych gimnazjów. W Krakowie to łącznie 13 310 uczniów: 7103 uczniów po podstawówce i 6207 uczniów po gimnazjum. Dla porównania: obecnie w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych (samorządowych i niesamorządowych) uczy się 9272 uczniów.

Krakowskie samorządowe szkoły ponadpodstawowe: 37 liceów ogólnokształcących, 22 technika oraz 20 branżowych szkół I stopnia – przygotowywały się do tego wyjątkowego naboru od kilku lat. Łącznie są w stanie zapewnić kandydatom 19 070 miejsc. Do tego doliczyć trzeba jeszcze ofertę niesamorządowych szkół publicznych.

W serwisie rekrutacyjnym kandydaci i ich rodzice mogą wypełnić wniosek rekrutacyjny. Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej nie tylko jest najwygodniejsze, ale też pozwala śledzić kolejne etapy procesu rekrutacji oraz otrzymywać informacje o jej wynikach. Wniosek można też oczywiście wypełnić w formie papierowej – wystarczy wydrukować sobie formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobrać go w szkole. Wypełniony wniosek, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów, trzeba zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

28 czerwca o godz. 12.00 szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE