Prywatny cmentarz powstanie w Krakowie

Kraków buduje cmentarz w partnerstwie publiczno-prywatnym.

W najbliższych miesiącach rozpocznie się budowa domu ceremonialnego, a następnie czteroherktarowego cmentarza w Podgórkach Tynieckich. To kolejne – po spopielarni uruchomionej w 2016 roku – etapy realizowanego wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej w południowo-zachodniej części Krakowa.

Docelowo, w ramach całego projektu, powstanie jeszcze budynek ceremonialny, kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza. Wartość projektu wynosi 24,5 mln zł. Zadanie jest finansowane przez koncesjonariusza, który ma wyłączne prawo do pobierania zysku z przedmiotu koncesji do 2041 roku. Z kolei miasto udostępnia teren, a także rozbudowało drogi dojazdowe do cmentarza i spopielarni.

Taki sposób realizacji tego zadania, a więc z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego – koncesji na roboty budowlane – był tematem niedawnej wizyty studyjnej przedstawicieli kilkunastu samorządów, zorganizowanej przez Związek Miast Polskich. Uczestnicy wizyty studyjnej interesowali się przebiegiem negocjacji z uczestnikami postępowania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pytali się też o podział ryzyk pomiędzy partnerami, a także o zasady koncesji budowlanej, a więc formuły PPP, w której realizowane jest zadanie.

Na koniec uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili też teren inwestycji w Podgórkach Tynieckich, gdzie mogli zobaczyć jedyną działającą w Krakowie spopielarnię.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE