Ruszył zdalny monitoring spalin. Truciciele nie uciekną

W Krakowie ruszył pierwszy w Polsce zdalny system monitoringu spalin.

Fot. krakow.pl

Od dziś pomiary rzeczywistej emisji spalin wykonywane są metodą „remote sensing”, czyli przy wykorzystaniu metody teledetekcji.

Pomiary takie prowadzone są na Alejach Trzech Wieszczów (w rejonie Domu Handlowego „Jubilat”) oraz na ul. Księcia Józefa.

Kraków zdecydował się na przeprowadzenie tego typu badań jako pierwsze miasto w Polsce. Ich celem jest dostarczenie rzeczywistych danych i kompleksowego obrazu dotyczącego emisji spalin pojazdów poruszających się na co dzień po ulicach miasta.

– Mamy nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, które grupy pojazdów emitują największe zanieczyszczenia. Z punktu widzenia Zarządu Transportu Publicznego szczególnie kładziemy nacisk na porównanie pojazdów transportu zbiorowego, tj. autobusów komunikacji miejskiej, autobusów komunikacji regularnej i autokarów, z samochodami osobowym – zaznacza Łukasz Franek, dyrektor ZTP.

Urządzenia pomiarowe będą zapisywać szereg informacji. Do najważniejszych należy poziom stężeń substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, cząsteczki stałe PM.

Zakończenie części pomiarowej zamówienia planowane jest pod koniec czerwca. Po tym czasie wykonawca pomiarów, czyli firma Turbospec sp. z o. o., przystąpi do opracowywania wyników.

W Europie z takich rozwiązań korzystają tylko Hiszpania, Austria, Szwecja i Szwajcaria. Tego rodzaju badania z powodzeniem stosowane są od kilku lat za granicą, m.in. w Zurychu i Londynie. Polegają one na pobieraniu próbek z rur wydechowych pojazdów.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE