Mamy oświadczenie policji na zarzuty o naruszenie godności Jakuba A.! „”Nie wierze, to zapewne Fake”

„Nie wierze, to zapewne Fake” – skomentował Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji w rozmowie z Krakowem w Pigułce oświadczenie w związku z zatrzymaniem i traktowaniem mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach, jakie ukazało się na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Fot. Anonimowy Informator

„…bo przecież Rzecznik Praw Obywatelskich, który przede wszystkim powinien mieć na uwadze w pierwszej kolejności prawa rodziny okrutnie zamordowanej Dziewczynki oraz ludzi, których poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone tą zbrodnią, powinien złożyć kondolencje rodzinie, a policjantom i Prokuraturze podziękować za skuteczne i szybkie działania przeprowadzone zgodnie z prawem.” – kontynuuje insp. Mariusz Ciarka w rozmowie z naszą redakcją: „Ludzie obawiali się, że tak niebezpieczna osoba będąca na wolności może znów zrobić komuś krzywdę, stąd tak ważne były szybkie działania, jak i informacja, że mogą już czuć się bezpiecznie. Mieliśmy do czynienia z podejrzanym o dokonanie okrutnej zbrodni przy wykorzystaniu niebezpiecznych, ostrych narzędzi, a więc i zatrzymanie takiej osoby musi odbyć się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa, tak aby nie stało się nic podejrzanemu, który w akcie desperacji może dokonać samookaleczenia czy zaatakować policjantów, jak i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa samych funkcjonariuszy i innych osób. Czy bezpieczeństwo policjantów i innych ludzi w ogóle nie liczy się dla Rzecznika Praw Obywatelskich? Łatwo ocenia się RPO sytuacje po czasie, do tego nie znając akt sprawy i nie wiedząc, czy były informacje o tym, że może posiadać przy sobie niebezpieczne narzędzia, o możliwości stawiania oporu lub ataku czy ucieczki. Ale gdyby został zabity czy ranny policjant – a mieliśmy do czynienia z okrutnym sprawcą zbrodni – to jak skomentowałby RPO takie zdarzenie. Czy znów mamy przypomnieć śmierć policjantów podczas zatrzymania w Magdalence? Policjanci to nie ludzie, o których prawach również powinien pamiętać, a niestety cały czas zapomina? Podstawowym prawie zapewnienia bezpieczeństwa podejrzanemu jak i właśnie policjantom. Polscy policjanci zawsze przestrzegają praw zatrzymanych jak i międzynarodowych procedur bezpieczeństwa – w podobny sposób postępują policje na całym świecie zatrzymując najgroźniejszych przestępców. Każdego roku podczas zatrzymań niebezpiecznych osób atakowanych i znieważanych jest wielu policjantów, i dlatego przełożeni robią wszystko, aby nie doszło do tragedii – to jest priorytet dla kierownictwa polskiej Policji – bezpieczeństwo policjantów jak i samych zatrzymanych. W tym przypadku nic mi nie wiadomo, aby zatrzymany zgłaszał uwagi i zażalenie co do sposobu, zasadności jak i legalności jego zatrzymania – wręcz rozumiał tą sytuację zapewne zdając sobie sprawę, że jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ponadto użycie przez policjantów środków wskazanych przez RPO było zgodne z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego, zwłaszcza z art. 15 ust. 5 pkt. 2”

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE