Kontrowersje i dyskusje wokół upamiętnienia KL Plaszow

Toczą się rozmowy jak powinno wyglądać muzeum obozu koncentracyjnego w krakowskim Płaszowie. Został już przyjęty scenariusz jego upamiętnienia, a obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami, zaś Muzeum Krakowa pracuje nad programem edukacyjnym.

Fot. pixabay.com

Utworzenie Muzeum-Miejsca Pamięci KL Plaszow spotkało się z protestami jego sąsiadów, którzy obawiają się przyjazdu turystów i mniejszej dostępności terenu. Z tego powodu magistrat zdecydował się na ogłoszenie konsultacji społecznych, które potrwają do 20 grudnia.

Muzeum ma powstać na terenie między ul. Kamieńskiego, a Jerozolimską, wpisanym do rejestru zabytków. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek, 24. czerwca i będzie dotyczyć oznaczenia i wygrodzenia terenu, przeciwko czemu protestuje część mieszkańców.

Według planów, przez teren dawnego obozu ma zostać poprowadzonych kilka ścieżek dla zwiedzających, łączących najważniejsze punkty byłego obozu. Oznaczone zostaną m. in. lokalizacje miejsca straceń, placu apelowego i baraków mieszkalnych. Zostanie też wyremontowany historyczny Szary Dom przy Jerozolimskiej 3, gdzie zostanie zorganizowana specjalna wystawa oraz powstanie budynek Memoriał z ekspozycją na temat historii obozu i krakowskiego getta krakowskiego, a także Centrum Edukacyjne.

Naukowcy planują prowadzić prace badawcze na terenie obozu przede wszystkim metodami nieinwazyjnymi. Czyli nie będą to klasyczne wykopaliska, ale badania georadarowe i magnetometryczne.

W ramach konsultacji społecznych ma się odbyć 5 otwartych spotkań w Muzeum Podgórza przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Spotkania odbędą się w terminach:

  • 24 czerwca – spotkanie dotyczące oznaczenia i wygrodzenia terenu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow,
  • 16 września – spotkanie odnośnie układu komunikacyjnego wokół terenu muzeum,
  • 21 października – odnośnie zieleni na terenie muzeum,
  • 18 listopada – spotkanie dotyczące organizacji ruchu zwiedzających w otoczeniu muzeum i regulaminu użytkowania terenu,
  • 16 grudnia – prezentacja zagadnień związanych z prawną ochroną miejsc pamięci i cmentarzy wojennych

Wszystkie spotkania zaplanowane są na godziny 17:30-19:30.

Niemiecki obóz w Płaszowie przekształcony w obóz koncentracyjny powstał w 1942 r. Przeszło przez niego około 30.000 osób. Zajmował nawet około 80 ha, stało tu około 200 budynków. Obóz stopniowo likwidowano i rozbierano od połowy 1944 do początku 1945 roku.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE