Nie żyje słynny kompozytor. Przez wiele lat był związany z Krakowem

W wieku 90 lat odszedł wybitny kompozytor, krytyk muzyczny, pedagog Bogusław Schaeffer.

Fot. pixabay.com

Znawca i twórca muzyki współczesnej, zapisał się w historii kultury polskiej XX wieku jako niezwykle ważna i wszechstronna postać. Rodowity lwowianin, przez wiele lat związany był z Krakowem. O śmierci kompozytora poinformował Związek Kompozytorów Polskich.

Bogusław Schaeffer zostanie zapamiętany jako kompozytor, muzykolog, pianista, dramaturg, reżyser, pisarz muzyczny, grafik i pedagog. Urodzony w 1929 roku we Lwowie, zaczął komponować mając 17 lat. Ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kompozycję u prof. Artura Malawskiego w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (1949-53).

O Schaefferze Stefan Kisielewski w 1964 roku pisał jako o „młodym ojcu awangardy”. „Każdy jego utwór, choć na pozór nieraz trudny i dyskusyjny dla publiczności (co prawda więcej w tym częstokroć famy i sugestii niż rzeczywistego ekskluzywizmu), przynosi mi nową, odmienną emocję i to emocję zgoła bezpośrednią, choć i niepowszednią: ów człowiek, który zawsze wszystkich zaskakuje, zdobył się i na takie zaskoczenie, że będąc wszakże teoretykiem i intelektualistą, w muzyce jest jak najautentyczniej emocjonalny” – notował Kisielewski.

Bogusław Schaeffer jest jednym z pierwszych twórców polskich, który zajął się muzyką elektroniczną. W historii zapisał się także jako prekursor teatru instrumentalnego w Polsce. Jest również autorem literatury z zakresu teorii i historii muzyki m.in. „Wstępu do kompozycji”, „Klasyków dodekafonii” i „Kompozytów XX wieku”.

Bogusław Schaeffer zmarł 1 lipca w w Salzburgu.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE