Za śmieci zapłacimy nawet 4 razy więcej. Jeśli nie będziemy ich segregować

Sejm uchwalił nowelę ustawy śmieciowej. Ma ona przekonać samorządy i mieszkańców do segregacji odpadów.

Fot. pixabay.com

Nawet od 2 do 4 razy więcej zapłacą osoby, które nie segregują odpadów. Od 1 września w sklepach zapłacimy też za wszystkie wydawane torby, które nie są tzw. „zrywkami”.

Prócz tego ustawa przewiduje możliwość prowadzenia przydomowych kompostowników, co wiąże się z ulgą, ale teraz samorządy będą mogły kontrolować zgłoszone domowe kompostowniki, a w przypadku stwierdzenia oszustwa ulga zostanie wycofana.

Jeśli właściciele nieruchomości nie będą segregować odpadów, wówczas firmy odbierające przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym władze gminy.

Osoby, które nie będą segregowały śmieci zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Samorządy będą miały za to możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców dzięki przychodom ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

Nowe przepisy regulują też kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych jak np. sklepy, galerie handlowe itp. Ich właściciele będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie.

Według samorządów przyjęte rozwiązanie rozszczelni system, ale przedsiębiorcy argumentują, że teraz będą mogli wybrać bardziej konkurencyjną ofertę.

Nowe prawo ustala też stawki dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Tu będzie wprowadzona opłata ryczałtowa, która będzie nie wyższa niż 10 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem (około 170 zł za rok za domek letniskowy_.

Ustawa pozwala też gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów i miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć.

Nowelizacja ma pozwolić również na niezwłoczne usuwanie odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu, a właściciel odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia. Teraz inspekcja środowiska będzie mogła korzystać ze wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zniesiony został też obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m. in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania, co pozwoli na przekazywanie ich do instalacji w całym kraju.

Równocześnie nowela zaostrza kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami.

Wprowadzona zostanie odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostajemy w sklepach poza tzw. „zrywkami”.

Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE