Naukowcy dostają ważne narzędzie do walki ze smogiem

W stolicy Małopolski ma powstać wyjątkowe laboratorium.

Fot. pixabay.com

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pracować będą w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Ta unikatowa w skali Europy pracownia ma powstać za 3 lata za blisko 25.000.000 zł.

Laboratorium będzie się zajmowało badaniami na rzecz walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza. Prowadzone tu będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich. a także badane problemy inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem.

W związku z laboratorium powstaje nowy kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej – inżynieria czystego powietrza, który zapewni studentom specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Wyniki badań z Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej mają między innymi posłużyć samorządom do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych.

Budynek powstanie na terenie kampusu Politechniki przy al. Jana Pawła II 37 w Czyżynach. Projekt zakłada między innymi dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, z których każdy wyposażony będzie w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE