Przerażający poziom zanieczyszczeń w Skawinie. Winna huta

Na stronie gminy Skawina znaleźć można bardzo niepokojące informacje na temat wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na terenie byłej huty aluminium.

Fot. Pixabay

Stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie działa od czerwca.

Odnotowała ona bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO), przekraczającą możliwości pomiarowe stacji monitoringowej tj. 30000 [ppb]. Oznacza to, że stężenia zanieczyszczeń bywają zbyt wysokie, by dało się je zmierzyć standardowymi urządzeniami pomiarowymi!

Jak podaje portal smoglab.pl, lotne związki organiczne (LZO) to grupa substancji, do której należy m. in. rakotwórczy benzen oraz substancje podejrzewane o działanie kancerogenne. Ogromna większość LZO jest mniej lub bardziej szkodliwa dla zdrowia i działa negatywnie na układ nerwowy.

Również stężenie 30000 ppb (z ang. „parts per billion”) jest bardzo duże.

Niepokojące jest także stężenie formaldehydu, czyli substancji o potwierdzonym działaniu rakotwórczym według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC, ang. International Agency for Research on Cancer). Substancja ta działa drażniąco na błony śluzowe oczu i nosa, a u dzieci, zwłaszcza z astmą, zauważalnie pogarsza funkcjonowanie układu oddechowego.

Władze Skawiny poprosiły już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie o interwencję i przeprowadzenie badań kontrolnych na terenie byłej Huty Aluminium.

Wykryte skażenia najbardziej atakują mieszkańców Skawiny, ale też wiatr przenosi te zanieczyszczenia nad południowe dzielnice Krakowa.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE