W sierpniu w Krakowie powstanie wodociąg dla ćwierć miliona mieszkańców

Wodociągi Miasta Krakowa informują o planowanym w sierpniu 2019 roku rozpoczęciu realizacji magistrali wodociągowej ø 800 mm (wraz z komorą zasuw oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej ø 500 mm) w pasie ulicy Abrahama w Krakowie.

Fot. pixabay.com

Wspomniane przedsięwzięcie, poprzez wbudowanie dodatkowej infrastruktury, zminimalizuje ryzyko przyszłych ingerencji w obszary chronione dawnego obozu KL Plaszow oraz zapewni bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody pitnej do ponad 250 tysięcy mieszkańców Krakowa.

Równocześnie należy podkreślić, że wszelkie prace budowlane prowadzone będą w sposób gwarantujący nienaruszalność miejsc pochówków, zlokalizowanych na terenie przedwojennych cmentarzy, w uzgodnieniu z Gminą Wyznaniową Żydowską, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Zarządem Inwestycji Miejskich oraz pod nadzorem archeologa.

 

Źródło: wodociagi.krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE