Znamy nowe stawki za parkowanie. Nie będzie tanio.

W wyniku nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w środę, (17 lipca) radni zdecydowali o nowych stawkach za postój samochodów. Nie będzie tanio.

Fot. Kraków w Pigułce

Za zmianami głosowało 23 radnych, przeciw było 13, nikt nie wstrzymał się od głosu. W Strefie Płatnego Parkowania opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do soboty. Podstrefy zostały rozróżnione w zależności od zwiększonego zapotrzebowania miejsc parkingowych.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ustanowione zostaną nowe podstrefy na terenie Zabłocia i os. Podwawelskiego. Zmiany będą wprowadzane stopniowo:
• od 22 września zaczną obowiązywać podstrefy na Zabłociu i os. Podwawelskim,
• również od 22 września opłaty za SPP będzie trzeba wnosić od poniedziałku do soboty (a nie jak do tego momentu: od poniedziałku do piątku), z tym, że na dotychczasowych zasadach (3 zł za pierwszą godzinę, 3,50 zł za drugą, 4,10 zł za trzecią i 3 zł za każdą kolejną),
• 15 grudnia wejdą w życie nowe stawki we wszystkich podstrefach,
• we wrześniu 2020 r. SPP zostanie poszerzona nieznacznie w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.

Nowe stawki godzinowe wyniosą odpowiednio:
• w podstrefach A – 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
• w podstrefach B – 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania,
• w podstrefach C – 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Z kolei abonamenty przedstawiają się następująco:
• w podstrefach A – 500 zł,
• w podstrefach B – 400 zł,
• w podstrefach C – 300 zł,
• obowiązujący w strefach A, B i C – 750 zł.

Abonamenty mieszkańców pozostaną bez zmian – 10 zł miesięcznie. Natomiast kara za nieuiszczenie opłaty wyniesie 150 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00, z wyjątkiem świąt: poniedziałku wielkanocnego, 1 listopada oraz 24-26 grudnia.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE