Co nowego w sprawie kładki Dębniki–Salwator?

Firma D.A. – Projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów z Krakowa wylicytowała najkorzystniejszą ofertę dla opracowania koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę pomiędzy Dębnikami a Salwatorem. Oferta zwycięzcy opiewa na kwotę 175 tys. zł. Wkrótce podpisanie umowy. Koncepcję kładki Dębniki – Salwator poznamy do końca roku.

Fot. pixabay.com

Zgodnie z założeniem, nowa kładka ma połączyć brzegi Wisły mniej więcej na wysokości parku Dębnickiego oraz ul. Flisackiej. Firma projektowa będzie miała za zadanie opracować i zaprezentować w formie opisowej i graficznej wielowariantową wielobranżową koncepcję budowy kładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wskazać możliwe warianty usytuowania obiektów inżynieryjnych i zagospodarowanie terenu. Koncepcja ma przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania oraz które posiadają akceptację rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacji ze strony właścicieli i zarządców terenów, na których są usytuowane oraz zarządców sieci. Chodzi m.in. o uzgodnienie konserwatora zabytków, gdyż teren znajduje się pod ochroną konserwatorską. Dla opracowanych wariantów konieczne będzie uzyskanie opinii zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych.

Wykonawca będzie miał też za zadanie przygotować wycenę szacunkową kosztów realizacji dla poszczególnych wariantów, a także wskazać wariant preferowany, w oparciu o takie kryteria, jak warunki ruchu, bezpieczeństwo, koszt realizacji, niezbędna zajętość terenu, możliwość pozyskania terenu. Następnie Miasto dokona wyboru wariantu, dla którego konieczne będzie w dalszym etapie przygotowanie analizy widokowej oraz szczegółowego studium krajobrazowego.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE