„UWAGA TRUCIZNA” -1 sierpnia rusza deratyzacja

W dniach od 1 sierpnia do 15 października w Krakowie odbędzie się dodatkowa deratyzacja. Rejony wyłożenia trutki zostaną oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

foto: pixabay.com

To odpowiedź na liczne skargi mieszkańców dotyczące występowania szczurów pomimo przeprowadzonej w okresie od 15 października 2018 r. do 15 marca 2019 r. obowiązkowej akcji oczyszczania miasta ze szkodliwych gryzoni.

 

 

Jak informują krakowscy urzędnicy:
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi to na właścicielu, posiadaczu lub zarządzającym nieruchomością ciąży obowiązek utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w tym w szczególności prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami oraz zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników. Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny.
Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Trutki powinno się wykładać sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp.
W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie, a rejony wyłożenia trutki powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE