Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

W krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia trwa rekrutacja uzupełniająca. Do 16 lipca uczniowie składali podania, teraz analizują je szkolne komisje rekrutacyjne. Szkoły, które prowadzą rekrutację uzupełniającą, wywieszą listy zakwalifikowanych kandydatów w południe 31 lipca.

Fot. pixabay.com

W rekrutacji uzupełniającej wszystkie wnioski, niezależnie od kolejności ich złożenia, podlegają takim samym procedurom jak w rekrutacji zasadniczej. Decydujące znaczenie ma więc liczba punktów, a jeśli kandydaci mają tę samą liczbę punktów – rozstrzygają ustawowe kryteria dodatkowe. Szkoły nie mogą ustalać własnych kryteriów rekrutacji.

Co dalej? Do 20 sierpnia kandydaci, którzy się zakwalifikowali, będą musieli potwierdzić wolę nauki w szkole poprzez złożenie w sekretariacie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty – o ile te dokumenty nie zostały złożone wcześniej. 22 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą listy przyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do przyjęcia do żadnej ze szkół w rekrutacji uzupełniającej, będą mogli po 22 sierpnia, tzn. po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym, złożyć podania o przyjęcie do szkoły do dyrektorów szkół. Zgodnie z prawem oświatowym o przyjęciu ucznia do szkoły, w tym także do klasy pierwszej, w trakcie roku szkolnego, tj. od 1 września, decyduje jej dyrektor.

Po zakończeniu zasadniczego etapu rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych pozostało 3908 wolnych miejsc: 1120 w liceach ogólnokształcących, 1691 w technikach oraz 1097 w branżowych szkołach I stopnia. Na te miejsca prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.

Przypomnijmy, że krakowskie samorządowe szkoły ponadpodstawowe przygotowały dla tzw. podwójnego rocznika 18 949 miejsc (9275 dla absolwentów gimnazjum i 9674 dla absolwentów szkół podstawowych), w tym w: liceach ogólnokształcących – 9599 (4714 dla absolwentów gimnazjów i 4885 dla absolwentów szkół podstawowych), w technikach – 6690 (3266 dla absolwentów gimnazjów i 3424 dla absolwentów szkół podstawowych) i szkołach branżowych I stopnia – 2660 (1295 dla absolwentów gimnazjów i 1365 dla absolwentów szkół podstawowych).

Liczba kandydatów, którzy spełnili warunki niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, wyniosła 17 440. W pierwszym etapie naboru do przyjęcia do szkół zakwalifikowało się 14 871 uczniów. Jednak 1436 kandydatów nie potwierdziło woli podjęcia nauki w szkołach, do których zostali zakwalifikowani, zwalniając tym samym miejsca do rekrutacji uzupełniającej.

W tegorocznej rekrutacji jako szkołę pierwszego wyboru 11 337 kandydatów wskazało liceum ogólnokształcące, 5489 – technikum, a 614 – szkołę branżową I stopnia. Do przyjęcia do liceów zakwalifikowano 9048 uczniów, do techników – 5092, a do szkół branżowych – 731. Najbardziej obleganymi liceami okazały się VI LO – 2,63 podań na jedno miejsce, VII LO – 2,67 podań na miejsce i VIII LO – 1,85 podań na jedno miejsce.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowa i budzi wiele emocji, ponieważ bierze w niej udział tzw. podwójny rocznik: ostatni absolwenci gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE