Czy mieszkańców Krakowa broni prawdziwy Superbohater?

We wrześniu rozpocznie się, pilotażowa edycja Akademii Superbohaterów.

Fot. pixabay.com

Projekt realizowany jest w ramach segmentu „RATUJ” Programu „Bezpieczny Kraków”.

Dzięki zajęciom Akademii piętnastu uczniów krakowskich szkół średnich – Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, X LO im. KEN w Krakowie, XIV LO im. Kopernika w Krakowie, XLII LO im. Mickiewicza w Krakowie i XVI LO im. Baczyńskiego w Krakowie stanie się Liderami Bezpieczeństwa. Młodzi ludzie wezmą udział w cyklu zajęć związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem, a podczas warsztatów będą nabywać umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy nauczą się m.in. zasad postępowania w przypadku wtargnięcia niebezpiecznej osoby na teren szkoły, rozpylenia nieznanej substancji, czy podłożenia ładunku wybuchowego. Przejdą także zaawansowanie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz poznają elementarne techniki samoobrony z użyciem przedmiotów codziennego użytku.

Przyszli Liderzy Bezpieczeństwa dzięki wizytom studyjnym, zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – jako elementów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na terenie jednostek ww. służb młodzi ludzie poznają zasady współpracy z funkcjonariuszami i ratownikami podczas zabezpieczania zdarzeń, a także m.in. będą mogli w praktyce poznać i przećwiczyć obsługę powszechnie dostępnego sprzętu gaśniczego.

Uczestnicy Akademii Superbohaterów odwiedzą także Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, gdzie nie tylko zapoznają się z pracą tej jednostki, lecz również wezmą udział w grze strategicznej o scenariuszu opartym na kanwie wydarzenia mającego charakter sytuacji kryzysowej. Uczniowie wcielą się w przedstawicieli służb, jednostek i pracowników administracji publicznej. Ich zadaniem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Pierwsza edycja Akademii zakończy się w grudniu. Absolwenci tego unikatowego projektu mają stać się w swoich szkołach i środowiskach rówieśniczych Liderami Bezpieczeństwa – osobami, które znają zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, potrafią udzielać pomocy, nie boją się przejmować inicjatywy i mogą w razie potrzeby stanowić cenne wsparcie dla nauczycieli oraz innych osób dorosłych.

 

Źródło: bezpieczny.krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE