Zmobilizuj swoich dzielnicowych radnych. Ceną jest bezpieczeństwo

Trwa nabór projektów w ramach „grantów dzielnicowych”.

Fot. pixabay.com

Czym są granty dzielnicowe? Jest to konkurs adresowany do Rad Dzielnic, w ramach którego mogą one zaproponować zadania, które realizują cele Programu „Bezpieczny Kraków”. Najwyżej ocenione propozycje skierowane zostaną do realizacji w formie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Rada Dzielnicy wyraża wolę uczestnictwa w „grantach dzielnicowych” w formie uchwały, wskazując przy tym koordynatora projektu – wybraną spośród radnych osobę wskazaną w uchwale Rady Dzielnicy jako upoważnioną do reprezentowania Rady w kontaktach z komisją konkursową w związku ze złożonym projektem.

Składane projekty dotyczyć mogą zadań, które realizowane będą przez organizacje pozarządowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tekst jedn.) – poprzez zlecanie ich w trybie otwartych konkursów ofert. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Wszystkie koszty, które związane są z realizacją projektu są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację Programu „Bezpieczny Kraków”.

Spotkanie informacyjne w sprawie „grantów dzielnicowych” w dniu 17 lipca br. przyciągnęło wielu radnych dzielnicowych, reprezentujących następujące dzielnice: I – Stare Miasto, III – Prądnik Czerwony, IV – Prądnik Biały, VI – Bronowice, VII – Zwierzyniec, X – Swoszowice, XI – Podgórze Duchackie, XIII – Podgórze, XIV – Czyżyny, XVI – Bieńczyce, XVII – Wzgórza Krzesławickie, XVIII – Nowa Huta.

Dokumenty dotyczące grantów dzielnicowych, w tym Regulamin, Ogłoszenie naboru oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej Programu.

Źródło: bezpieczny.krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE