Uwaga! Zmiany w ruchu drogowym w związku z 76. Tour de Pologne

2 i 3 sierpnia, na terenie Krakowa będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem I etapu 76. Tour de Pologne.

foto: pixabay.com

Zmiany w organizacji ruchu w piątek, 2 sierpnia

W piątek, 2 sierpnia od godz. 9.00 w związku z montażem infrastruktury wyścigu i imprez towarzyszących nastąpi:

 • wyłączenie z ruchu kołowego ul. Kałuży oraz al. Focha od mostu na rzece Rudawie do al. Mickiewicza (od strony ul. Królowej Jadwigi możliwy dojazd do posesji przy al. Focha i ul. Na Błoniach oraz pojazdów z identyfikatorem Tour de Pologne),
 • dojazd do ulic przyległych do al. Focha możliwy od strony ul. Dunin Wąsowicza,
 • droga dla rowerów wzdłuż al. Focha nieczynna,
 • ul. Wyczółkowskiego – wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w związku z zapewnieniem obsługi do ul. Kasztelańskiej,

Objazdy:

 • do al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Kościuszki,
 • do ul. Królowej Jadwigi ulicami: al. 3 Maja, Piastowska.

Otwarcie al. Focha i ul. Kałuży nastąpi 3 sierpnia po zakończeniu wyścigu i demontażu sceny.

Zmiany w organizacji ruchu w sobotę, 3 sierpnia

Utrudnienia w ruchu:

 • zamknięte al. Focha i al. 3 Maja od godz. 6.00,
 • droga dla rowerów wzdłuż al. Focha oraz al. 3 Maja nieczynna,
 • wyłączenie al. 3 Maja z ruchu kołowego – od skrzyżowania z al. Mickiewicza do ul. Piastowskiej,
 • brak wyjazdu z ul. Oleandry w al. 3 Maja, obsługa od al. Mickiewicza,
 • w ciągu al. Focha oraz al. 3 Maja obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne.

Objazdy:

 • do al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Kościuszki,
 • do ul. Królowej Jadwigi ulicami: al. Mickiewicza, Reymonta (Czarnowiejską), Piastowska.

Otwarcie al. 3 Maja nastąpi 3 sierpnia po zakończeniu wyścigu i demontażu infrastruktury towarzyszącej.

Zamknięcie ul. Piastowskiej w dniu 3 sierpnia od godz. 13.30!

Utrudnienia w ruchu:

 • wyłączenie ul. Piastowskiej z ruchu kołowego – od skrzyżowania z al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi; na ww. odcinku ul. Piastowskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne; za wlotem ul. Emaus pozostawiony zostanie korytarz umożliwiający wyjazd z osiedla zlokalizowanego pomiędzy mostem na Rudawie a ul. Kudlińskiego w ul. Królowej Jadwigi;
 • wyłączenie części szerokości jezdni ul. Królowej Jadwigi od strony Błoń na odcinku od ul. Piastowskiej do al. Focha (domknięcie pętli), zostanie pozostawiony przejazd w kierunku ul. Kościuszki.

Objazdy:

 • od ul. Piastowskiej (skrzyżowanie z ul. Reymonta) do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Reymonta, Miechowska, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionowa,
 • od ul. Królowej Jadwigi (skrzyżowanie z ul. Słonecznikową) do al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Kościuszki, Księcia Józefa, Most Zwierzyniecki, Zielińskiego, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie,
 • od al. Krasińskiego do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Kościuszki, Księcia Józefa, Orlą, Chełmską.

UWAGA! W ciągu ul. Królowej Jadwigi w trakcie przejazdu kolarzy nastąpią chwilowe przerwy w ruchu – pomiędzy godz. 17.40 a 18.30.

 • dodatkowo w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Starowolskiej, Leśnej, 28 Lipca 1943 oraz dróg przyległych na czas zamknięcia ul. Królowej Jadwigi zostanie umożliwiony przejazd przez teren remontowanej ul. Jodłowej.
 • od ul. Piastowskiej (skrzyżowanie z ul. Reymonta) do al. Mickiewicza ulicą Reymonta,
 • wyjazd z ul. Emaus i ul. Przegon możliwy tylko w stronę ul. Królowej Jadwigi pod nadzorem policji,

Otwarcie ul. Piastowskiej nastąpi 3 sierpnia po zakończeniu wyścigu oraz demontażu infrastruktury towarzyszącej.

76. Tour de Pologne w sobotę, 3 sierpnia od godz. 15.00

START HONOROWY: Rynek Główny, Grodzka, Św. Idziego, Podzamcze, Powiśle, Zwierzyniecka, Marii Konopnickiej, Kamieńskiego, Księdza Józefa Tischnera, Jerzego Turowicza, Zbigniewa Herberta, Podmokła, wiadukt nad A4, ul. Myślenicka – START OSTRY – Merkuriusza Polskiego, Chałubińskiego.

Utrudnienia w ruchu:

Ogólne:

 • na czas przejazdu wyścigu wystąpią chwilowe przerwy w ruchu (do kilku minut) na ww. ulicach,
 • ruch kołowy oraz pieszy kierowany będzie przez osoby uprawnione oraz policję,
 • na skrzyżowaniach ulic znajdujących się na trasie wyścigu znajdować się będą punkty kontroli ruchu zabezpieczane przez odpowiednie służby porządkowe,

Ulice:

 • w godzinach porannych możliwe utrudnienia w ruchu na Rynku Głównym oraz ulicach dochodzących,
 • ul. Sławkowska – możliwe chwilowe przerwy w ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Basztową związane ze startem wyścigu,
 • Rynek Główny: na trasie wyścigu obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,
 • ul. Grodzka: obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania pojazdów, a istniejące miejsca parkingowe będą niedostępne, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy.

START OSTRY: Myślenicka, Merkuriusza Polskiego, Chałubińskiego. Kolarze ponownie będą wjeżdżać do m. Krakowa od strony m. Kryspinów drogą wojewódzką nr 780, następnie drogą wojewódzką 774, ul. Olszanicka, Chełmska, Junacka, Królowej Jadwigi, Al. Focha, Al. 3 Maja, Piastowska.

Utrudnienia w ruchu:

Ogólne:

 • start ostry na ul. Myślenickiej na odcinku od ronda do ul. Merkuriusza Polskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Józefa Warszewicza – wystąpią chwilowe przerwy w ruchu,
 • planowany powrót kolarzy do Krakowa ulicami Olszanicką, Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi około godz. 17.40, wystąpią chwilowe przerwy w ruchu na czas przejazdu wyścigu pomiędzy godz. 17.40 a 18.30,
 • ruchu kołowy oraz pieszy kierowany będzie przez osoby uprawnione oraz policję,
 • na skrzyżowaniach ulic znajdujących się na trasie wyścigu znajdować się będą punkty kontroli ruchu zabezpieczane przez odpowiednie służby porządkowe.

Zamknięcia całkowite:

 • al. Focha,
 • al. 3 Maja,
 • ul. Piastowska.

Objazdy poprowadzone jak wyżej.

Ulice/drogi:

 • droga wojewódzka 780 – chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,
 • droga wojewódzka 774 na odcinku od ronda w Kryspinowie (DW780/DW774) do ul. Olszanickiej – chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,
 • ul. Olszanicka – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,
 • ul. Chełmska – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,
 • ul. Junacka – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,
 • ul. Królowej Jadwigi – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów, chwilowa przerwa w ruchu na czas przejazdu kolarzy,
 • ul. Igrców oraz na odcinkach ul. Chodowieckiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów,
 • na ulicy Chodowieckiego na odcinku Igrców – Reymonta zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w związku z poprowadzeniem trasy KMK przez ul. Igrców i Chodowieckiego).

 

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE