Rejsy po Zbiorniku Dobczyckim

Pierwsze wycieczki już w nadchodzący weekend!

foto: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

Chcesz zobaczyć zaporę czołową i elektrownię wodną z niedostępnej do tej pory perspektywy? Wybierz się w rejs edukacyjny po Zbiorniku Dobczyckim w ramach nowego programu edukacyjnego uruchamianego przez Wodociągi Miasta Krakowa i Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we współpracy z Gminą Dobczyce. Pierwsze wycieczki już w nadchodzący weekend, 10-11 sierpnia.

Program weekendowych rejsów statkiem po Zbiorniku Dobczyckim stanowi rozszerzenie oferty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizatorów od wielu już lat. Jego celem jest zapoznanie uczestników z problematyką ochrony jakości zasobów wodnych, budowanie i podtrzymywanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę przyrody, a w szczególności jakości środowiska wodnego.

W programie mogą wziąć udział wszyscy – indywidualni mieszkańcy aglomeracji krakowskiej i gmin zlokalizowanych wokół zbiornika, grupy zorganizowane, studenci i uczniowie. Uczestnicy rejsów będą mieli okazję poznać historię Zbiornika Dobczyckiego i jego główne funkcje ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej. Dowiedzą się, dlaczego konieczne jest utrzymanie stref ochronnych, zobaczą ujęcie wieżowe i będą mogli podziwiać florę i faunę tego ekosystemu.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE