Wiemy, kto dostanie pieniądze

Znamy laureatów grantów dzielnicowych.

Fot. bezpieczny.krakow.pl

Komisja konkursowa wyłoniła projekty, które zostaną skierowane do finansowania w ramach tegorocznego naboru:

Dzielnica VII – Zwierzyniec: „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne”
Dzielnica XI – Podgórze Duchackie: „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym”
Dzielnica XIV – Czyżyny : „Bezpieczna przestrzeń w Czyżynach”
Dzielnica XVIII – Nowa Huta: „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

Łączna wysokość finansowania projektów wynosi 120 000 zł. Projekty będą realizowane z udziałem wyłonionych w otwartych konkursach ofert organizacji pozarządowych.

Program „Bezpieczny Kraków” zakłada zaangażowanie w jego realizację Dzielnic m. Krakowa oraz organizacji pozarządowych (NGO). Jedną z form zaangażowania w/w podmiotów w realizację Programu są tzw. „granty dzielnicowe” – konkursy na realizację zadań związanych z celami szczegółowymi programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn.

Granty dzielnicowe są adresowane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W ramach grantów finansowane mogą być zadania realizowane w oparciu o otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów sektora prywatnego prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tekst jedn.).

Szczegółowych informacji na temat grantów dzielnicowych oraz otwartych konkursów ofert udziela Piotr Mączyński, Koordynator ds. współpracy z NGO oraz Radami Dzielnic.

 

Źródło: bezpieczny.krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE