Krakowian czekają kolejne utrudnienia

W połowie września rozpocznie się trzeci etap rozbudowy ulicy Feliksa Wrobela w Podgórzu. Droga zostanie zmodernizowana na odcinku 360 metrów – od skrzyżowania z ul. Husarską do rejonu skrzyżowania z ul. Pod Wierzbami.

Fot. pixabay.com

Do najważniejszych prac, które zostaną przeprowadzone na miejscu, należą: budowa kanalizacji opadowej wraz z przyłączami (prace będą prowadzone na znacznych głębokościach w terenie silnie nawodnionym – bliskość rzeki Wisły), przekładki kolidującego uzbrojenia w zakresie sieci energetycznych i teletechnicznych, przebudowa wodociągu, budowa nowego oświetlenia, budowa drogi i obustronnego chodnika.

Plac budowy został już przekazany wykonawcy, który obecnie przygotowuje zaplecze robót i kompletuje materiały niezbędne do ich rozpoczęcia. Prace powinny zakończyć się w połowie 2020 r.

Na miejscu wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Autobusy nie pojadą ulicą Wrobela w kierunku pętli. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

Wykonawca ma obowiązek umożliwić całodobowy przejazd pojazdom uprzywilejowanym, ratunkowym oraz dojazd i dojście do obiektów i posesji znajdujących się w rejonie prowadzonych prac. Z utrudnieniami muszą liczyć się również piesi, którzy będą zmuszeni do poruszania się wydzielonym na placu budowy ciągiem.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE