W Krakowie pracuje ok. 20.000 Ukraińców. Czy będzie ich jeszcze więcej?

Spotkanie robocze w formule okrągłego stołu w sprawie zatrudniania cudzoziemców odbędzie się w piątek, 6 września, w Urzędzie Miasta Krakowa.

Fot. pixabay.com

Obrady zakończy podpisanie przez uczestników memorandum, które przekazane zostanie stronie rządowej.

Inicjatywa podjęta została wobec stale rosnącego zjawiska braku rąk do pracy, które jest spowodowane zmianami demograficznymi, obniżeniem wieku emerytalnego, starzeniem się społeczeństwa oraz obserwowaną od lat emigracją zarobkową Polaków w wieku produkcyjnym. Lukę na rynku pracy – zdaniem ekspertów i pracodawców – mogą doraźnie uzupełnić tylko pracownicy zza granicy.

W Krakowie oficjalnie mieszka i pracuje około 25 tysięcy cudzoziemców, w tym 20 tysięcy Ukraińców. Płacą oni podatki i ZUS. To oznacza, że do krakowskiego budżetu wpływa z tytułu oficjalnego zatrudnienia cudzoziemców około 60 mln zł.

– Realnie szacuje się, że jest to nawet 60 do 100 tysięcy cudzoziemców, którzy w Krakowie uczą się, pracują, płacą za zakupy, mieszkanie, transport. Nie mówimy o emigrantach, ale o wykwalifikowanych pracownikach, którzy uzupełniają rynek pracy. Zmniejszenie ilości zatrudnionych cudzoziemców to będzie duży problem dla przedsiębiorców i samorządów – mówi patronujący konferencji prezydent Bogusław Kośmider.

Dlatego ważne jest, aby procedury i mechanizmy stosowane do umiarkowanego napływu cudzoziemców, dostosować do aktualnych zwiększonych potrzeb rynku pracy. Odczuwalny brak rąk do pracy występujący szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, zaczyna być poważnym problemem gospodarczym.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie opracowała jednolity projekt memorandum, zawierającego propozycje konkretnych rozwiązań, zmian w przepisach prawa, usprawnień w procedurze oraz zestaw dobrych praktyk, które mają przyczynić się do poprawy obecnego stanu rzeczy. Proponowane rozwiązania odnoszą się m.in. do wydłużenia okresu, na jaki rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy, rozszerzenie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy, a także zmiany kompetencyjne w zakresie urzędów, które zajmujących się legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce.

Inicjatorami wydarzenia organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa i Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie są ASPIRE, ABSL, Business Centre Club, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, American Chamber of Commerce in Poland oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Zaproszenie na konferencję przyjęły samorządy największych miast, samorządy gospodarcze pracodawców, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zaproszona została również strona rządowa.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE