Co nas czeka podczas przebudowy kolejnej krakowskiej ulicy?

Nowe jezdnie i chodniki, wymienione instalacje podziemne, modernizacja oświetlenia. To tylko niektóre elementy przebudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.

Fot. pixabay.com

Przypomnijmy: w przetargu ogłoszonym przez ZIM w Krakowie na przebudowę ul. Klasztornej wpłynęły trzy oferty.

– Obecnie propozycje są oceniane, analizujemy też możliwości sfinansowania tego zadania z uwagi na fakt, że każda z ofert jest wyższa niż założone środki w dokumentach finansowych Miasta. Będziemy szukać dodatkowych środków na realizację, by jak najszybciej wyłonić wykonawcę i wykonać zadanie – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Zakres przebudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda obejmuje m.in. rozbudowę układu drogowego, przebudowę oświetlenia drogowego i sieci podziemnych – wodociągu, gazociągu, sieci telefonicznej i energoelektrycznej – budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym. Tam gdzie jest to konieczne, zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.

W ramach zadania przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm o długości całkowitej około 1000 metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE