Ruszyła budowa ważnej trasy w Małopolsce

Rozpoczęły się prace budowlane na kolejnym odcinku drogi ekspresowej S7 w województwie małopolskim.

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji www.gov.pl

11 września 2019 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, zainaugurowana została budowa odcinka od Szczepanowic do Widomej. Tym samym rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem i granicą województw: małopolskiego i świętokrzyskiego.

Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obu węzłów będzie można zjechać na drogę krajową nr 7. Powstanie dziesięć wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m (nitka lewa) i 689 m (nitka prawa). Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

– Na drogę ekspresową S7 na północ od Krakowa mieszkańcy Małopolski czekają od kilkudziesięciu lat. Dzisiaj rozpoczynamy jej budowę. Odcinek Widoma-Szczepanowice to obwodnica Słomnik. Każde miasto po otwarciu jego obwodnicy zmienia swoje oblicze. Ruch ciężarowy jest mniejszy, a poziom bezpieczeństwa rośnie. Tak jest w Suwałkach, Ostrowie Wielkopolskim czy Rykach. Tak samo będzie i w Słomnikach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Droga ekspresowa S7 łączy Pomorze, Warmię, Mazowsze, Ziemię Świętokrzyską i Małopolskę oraz Podhale. To ważny szlak komunikacyjny w naszym kraju. Wkrótce zainaugurujemy budowę kolejnych odcinków na północ od Warszawy oraz otworzymy odcinek Zakopianki. To kolejne dobre wiadomości dla polskich kierowców – dodał minister.

Zakres inwestycji:
budowa drogi ekspresowej S7 z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
budowa węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym oraz obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
budowa elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących, dróg dojazdowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, infrastruktury technicznej.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S7
prędkość projektowa: 100 km/h (na terenie Krakowa 80 km/h),
szerokość pasa ruchu 3,5 m, pasa dzielącego jezdnie (z opaskami) 12 m, pasy awaryjne 2×2,5 m,
minimalna szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
skrajnia pionowa (wysokość od nawierzchni do spodu wiaduktu) minimum 5 metrów, a na terenie kolejowym minimum 7 m.
Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln zł, a gwarancja jakości to 10 lat.

Droga ekspresowa S7 powstaje, by usprawnić ruch na kierunku północ – południe. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na istniejącej drodze. Wpłynie również na zmniejszenie wypadkowości, poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7.

Poprzez węzeł Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 (Północną Obwodnicą Krakowa), odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE