Podczas konserwacji w Bazylice Mariackiej dokonano sensacyjnego odkrycia!

Przy XV-wiecznym ołtarzu Wita Stwosza trwają prace konserwatorskie. Na jednej z rzeźb dokonano sensacyjnego odkrycia – wyryto na niej datę 1486. Krój napisu, między innymi charakterystyczna czwórka wskazuje na okres gotyku.Dla Krakowa w Pigułce mówi dr Jarosław Adamowicz, Kierownik Pracowni Wydziału Konserwacji i Restauracji dział Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Główna szafa przedstawia dwie sceny: Zaśnięcie oraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

Konserwatorzy z pieczołowitością oczyścili rzeźby i wkrótce dokonają naniesienia farby i złoceń. Podczas oczyszczania dokonano sensacyjnego odkrycia.

Na szacie rzeźby, która przedstawia apostoła Jakuba podtrzymującego zasypiającą Maryję, znaleziono wyrytą datę: 1486. Co ciekawe data ta nigdy nie była opisana w literaturze przedmiotu i mimo wielu konserwacji nikt jej do tej pory nie zauważył.

„Rzeczywiście data widnieje na głównej postaci, nie jest to przypadkowy element. To centralna figura retabulum gotyckiego” – mówi dla Krakowa w Pigułce dr Jarosław Adamowicz, Kierownik Pracowni Wydziału Konserwacji i Restauracji dział Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. – „Historia konserwacji jest dość burzliwa. Znamy i odnotowaliśmy szereg informacji zarówno na ołtarzu, jak i w literaturze, w archiwach bazyliki o tym, że odbyły się prace w XVII, XVIII, XIX i XX wieku.  Jako współcześni konserwatorzy dysponujemy ogromnym zakresem możliwości badawczych, ale w tym przypadku odkrycia dokonaliśmy dzięki skrupulatności i pieczołowitości”.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE