Wieże i kominy wentylacyjne staną nad Krakowem?

Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK na konferencji pt. „Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa” zaprezentował nowatorską metodę przewietrzania miast, wykorzystującą wieże i kominy wentylacyjne do dynamicznego oddziaływania na warstwę przyziemną atmosfery.

Fot. Pixabay

Pionierskie rozwiązanie zostało opracowane przez zespół naukowców Politechniki.

Szybki rozwój miast i przyrost liczby ich mieszkańców powoduje, że radykalnej redukcji emisji zanieczyszczeń komunalno-bytowych i transportowych muszą towarzyszyć inne działania wspomagające poprawę stanu powietrza, m. in. dynamiczne przewietrzanie.
Zespół z Politechniki Krakowskiej proponuje pionierską metodę przewietrzania miast, realizowaną w poziomych kanałach wentylacyjnych przez układy szeregowo-równoległe specjalnych wież wentylacyjnych, współpracujących z pionowymi kominami wentylacyjnymi.

Badania modelowe w tym zakresie zostały zrealizowane w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej.
– Wynika z nich, że oddziaływanie w zaproponowany sposób, który proponujemy, jest skuteczną metodą na poprawę przewietrzania miast, co w sposób zasadniczy redukuje zanieczyszczenie powietrza – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, kierownik politechnicznego laboratorium.

Według naukowców z PK, prace badawcze potwierdziły, że nowatorski pomysł na walkę ze smogiem jest też uzasadniony ekonomicznie. Opracowana metoda została zgłoszona do ochrony patentowej.

Poza prezentacją efektów nowatorskich badań, drugim celem czwartkowej konferencji było przedstawienie propozycji interdyscyplinarnego projektu badawczego z udziałem kilku podmiotów, w tym instytucji rządowych, samorządowych, zainteresowanych przedsiębiorstw, uczelni i placówek naukowo-badawczych.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowano do szerokiego grona przedstawicieli tych instytucji. Konferencji pt. „Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych na przykładzie Krakowa” patronują m.in. wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister środowiska Henryk Kowalczyk, wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, marszałek Małopolski Witold Kozłowski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. Kazimierz Furtak oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.

Politechnika Krakowska podejmuje i angażuje się w wiele działań związanych z poprawą jakości powietrza. W zbliżającym się roku akademickim studenci będą kształcić się na nowym kierunku – inżynieria czystego powietrza. Podczas studiów żacy zdobędą specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza. Na PK powstaje też Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, którego głównym celem będzie walka ze smogiem (inwestycję wspiera Województwo Małopolskie). Eksperci uczelni zasiadają w zespołach zadaniowych przy jednostkach samorządowych, powołanych do rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza. Uczelnia podpisała w ostatnim czasie liczne porozumienia o współpracy z gminami szczególnie dotkniętymi problemem zanieczyszczonego powietrza i zainteresowanymi eksperckim wsparciem naukowców z PK w walce z nim (m.in. Rabka, Skawina, Żywiec, powiat nowotarski).

Źródło: Politechnika Krakowska pk.edu.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE