Będą karać do skutku. Coraz boleśniej i uciążliwiej

592 paleniska skontrolowali strażnicy miejscy w pierwszym miesiącu obowiązywania zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie. Ujawniono 19 wykroczeń, nałożono osiem mandatów karnych na kwotę 2 200 zł, pouczono jedną osobę, przygotowano 10 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu.

Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa / krakow.pl

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Oznacza to, że od 1 września tego roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Kontrole prowadzi 30-osobowy zespół strażników Referatu Kontroli Odpadów oraz strażników Sekcji Ekologicznych. W przypadku znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych do zespołu dołączy kolejnych 70 strażników. Niezależnie od tego wszyscy funkcjonariusze są przeszkoleni i przygotowani do przeprowadzenia kontroli.

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej wyciągane są konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Ujawniane wykroczenia mogą zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym od 20 zł do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna nawet do 5 tys. zł).

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie. Decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE