Posypią się mandaty, zabierane będą dowody rejestracyjne i prawa jazdy! Dziś ogromna akcja policji w całej Polsce

9 października 2019 roku w całym kraju policjanci przeprowadzą akcję „SMOG”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest eliminowanie z ruchu pojazdów w złym stanie technicznym, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Fot. Policja.pl

Podczas prowadzonych działań wybrane patrole Policji będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Akcja ma również charakter informacyjno-edukacyjny. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Źródło: Komenda Główna Policji

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE