Pijani kierowcy niosą śmierć

Na autostradzie została przeprowadzona kilkugodzinna akcja ukierunkowana na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących i osób prowadzących pojazd pod wpływem środka odurzającego.

Fot: Facebook Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie

Działaniami objęte zostały 4 węzły wraz z punktem poboru opłat w Balicach.

Liczba policjantów biorących udział w działaniach została dostosowana do natężenia ruchu na poszczególnych węzłach komunikacyjnych autostrady A4.

Przeprowadzone działania nie powodowały spiętrzenia ruchu kołowego większego niż łącznica autostrady.

Podczas prowadzonej akcji, badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu poddano blisko 8 tysięcy kierujących.

W trakcie działań ujawnionych zostało dwóch kierujących, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu.

Nagannym jest, że jeden z nietrzeźwych kierujących wiózł w pojeździe całą swoją rodzinę.

Bierzmy odpowiedzialność za swoje czyny. Pamiętajmy, że takie postępowanie jest igraniem z życiem swoim i innych. Konsekwencją tych zachowań może być krzywda i ludzkie łzy.

Źródło: Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE