A co na to mieszkańcy? Będą protesty?

Zarząd Zieleni Miejskiej intensywnie pracuje nad zieloną rewolucją. Coraz więcej terenów poddawanych jest rewitalizacji, a w wielu parkach i terenach zieleni trwają obecnie intensywne prace budowlane.

Fot. pixabay.com

Pracownicy jednostki miejskiej proszą mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Za kilka miesięcy wymienione miejsca na mapie Krakowa zmienią się nie do poznania.

Poniżej lista inwestycji, nad którymi trwają intensywne prace (bądź niedawno zostały zakończone roboty):

 • park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – kompleksowa rewitalizacja parku;
 • park im. Henryka Jordana – budowa pierwszego w Krakowie wodnego placu zabaw wraz z remontem sadzawki i amfiteatru (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • park w Czyżynach – budowa nowego parku (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • Zalew Nowohucki – rewitalizacja terenów wokół zalewu wraz z budową tężni solankowej (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • Schody Czesława Miłosza – modernizacja schodów na bulwarze Poleskim wraz z wykonaniem instalacji artystycznej w postaci napisu przedstawiającego fragment wiersza Czesława Miłosza – już wykonana;
 • park Duchacki – nastąpiło już przekazanie terenu, planowane jest grodzenie terenu budowy i rozpocznie się rewitalizacja parku w zakresie terenu wokół stawów;
 • park przy ul. Wadowickiej – na wskazanym terenie od dłuższego czasu trwają prace w celu utworzenia parku (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 • park Lotników Polskich – budowa oczka wodnego wraz z pawilonem kawiarniano-edukacyjnym;
 • park Tysiąclecia – rewitalizacja parku w zakresie infrastruktury technicznej (instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu), budowę obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, modernizację alejek i fontanny oraz nasadzenia zieleni;
 • plac im. św. Maksymiliana Marii Kolbego – kompleksowa modernizacja placu, zakładająca m.in. wymianę nawierzchni wraz z wprowadzeniem oryginalnego wzoru składającego się z różnej wielkości kolorowych trójkątów, który nada wyjątkowy i niepowtarzalny charakter temu miejscu, budowa obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni;
 • park Kościuszki – modernizacja alejek i obiektów małej architektury;
 • park Wyspiańskiego – budowa placu rekreacji dla dorosłych;
 • Skwer Kongresowy przy ICE – wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury – już wykonane;
 • park Zakrzówek – zabezpieczenie ścian kamieniołomu w ramach 1 etapu „Zagospodarowania Parku Zakrzówek”;
 • wschodnia część parku miejskiego Bagry Wielkie – budowa alejek, oświetlenia, obiektów malej architektury i nasadzenia zieleni – właśnie pracujemy nad oceną ofert przetargowych, wpłynęło ich aż 8;
 • bulwary rzeki Białuchy – modernizacja alejek i oświetlenia, budowa obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni – prace nad oceną 4 ofert przetargowych;
 • sąsiedzki „Ogrodów Krakowian” w Zesławicach – otwarcie w listopadzie;
 • malwowy „Ogrodów Krakowian” w Mydlnikach – rozpoczęcie budowy w listopadzie, zakończenie w maju 2020 r.;
 • rewitalizacja placu Św. Ducha – rozpoczęcie budowy w listopadzie, otwarcie w lipcu 2020 r.;
 • filtrowy „Ogrodów Krakowian” na Młynówce Królewskiej – rozpoczęcie budowy w grudniu, otwarcie w maju 2020 r;
 • teatralny „Ogrodów Krakowian” – rozpoczęcie budowy w grudniu, otwarcie w maju 2020 r.

 

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE