Wreszcie ulga dla kierowców i mieszkańców? Jest porozumienie w ważnej sprawie

Uzgodniono rozwiązania techniczne przy przebudowie Kocmyrzowskiej.

Fot. pixabay.com

– Dobra informacja jest taka, że projektanci naszej inwestycji, rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej oraz budowy drogi ekspresowej S7, uzgodnili techniczne rozwiązania połączenia obu zadań, co otwiera drogę do aktualizacji rozwiązań projektowych, ponownego uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, a następnie do złożenia wniosku o ZRID – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Przypomnijmy: brak uzgodnienia rozwiązań projektowych i technicznych na styku dwóch zadań: rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do gminy Prusy i budowy drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Widoma był bezpośrednim powodem pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, który wykonawca tego zadania – firma Budimex SA – złożył w grudniu 2018 roku.

Po wielomiesięcznych uzgodnieniach, udało się osiągnąć kompromis.

– Projektanci naszej inwestycji oraz budowy drogi ekspresowej S7 uzgodnili techniczne rozwiązania połączenia obu zadań, co otwiera drogę do aktualizacji rozwiązań projektowych, ponownego uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, a następnie do złożenia wniosku o ZRID – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Obecnie firma Budimex SA już pracuje nad aktualizacją rozwiązań projektowych w oparciu o uzgodnienie z GDDKiA. Będą one sukcesywnie uzgadniane i opiniowane przez poszczególne jednostki, zarządcę dróg, czy właścicieli sieci.

– Ta sytuacja sprawia jednak, że wniosek o ZRID będzie złożony dopiero za około pół roku – przyznaje dyrektor ZIM w Krakowie. Należy więc założyć, że nie uda się wykonać tego zadania w pierwotnie zakładanym terminie, czyli w I kwartale 2022 roku.

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej polegać będzie na kompleksowej modernizacji i poszerzeniu 3 km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta do tzw. drogi głównej mającej po dwa pasy w każdym kierunku. Dobudowana zostanie druga jezdnia, a także przebudowane istniejące skrzyżowania, wymieniona infrastruktura techniczna, oświetlenie, sygnalizacja świetlna chodniki, wybudowane będą ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i perony przystankowe. Istotnym elementem projektu będzie też komponent związany linią tramwajową biegnącą do Wzgórz Krzesławickich. W ramach kontraktu planuje się przebudować pętlę końcową oraz część torowiska. Przy pętli powstanie terminal autobusowy.

Podpisany na początku 2018 roku kontrakt z firmą Budimex SA zakłada również rozbudowę do czterech pasów 160 m odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy. Jest to możliwe, dzięki zawarciu jesienią 2017 roku umowy pomiędzy Gminą Kraków i Województwem Małopolskim w sprawie współpracy przy realizacji tej inwestycji. Oba elementy modernizacji ul. Kocmyrzowskiej, a więc krakowski odcinek oraz fragment poza granicami naszego miasta będą realizowane w ramach przedsięwzięcia p.n. Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T.

Co ważne, miasto ubiega się o unijne dofinansowanie dla części inwestycji leżącej w granicach Krakowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w kwocie 30 mln zł. Wniosek jest w fazie oceny.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE