Czy niezwykłe relikty opóźnią remont ulicy?

Przy ul. Krakowskiej odkryto kolejne relikty z czasów Kazimierza Wielkiego.

Fot. Razem w Ruchu / krakow.pl

Po przyczółkach Mostu Królewskiego, którego początki sięgają 1335 roku i pozostałościach po piwnicach domu, we wtorek, 22 października pod przebudowywaną ul. Krakowską odkryto kolejny relikt.

Decyzją konserwator zabytków, prace remontowe na obszarze okalającym znalezisko zostały wstrzymane.

Na razie nie wiadomo czy odkrycie archeologiczne wpłynie na harmonogram prac na ul. Krakowskiej.

Według wstępnych hipotez archeologów odkryto średniowieczną kanalizację lub owianą legendą XII wieczną Bramę Solną, będącą przeprawą porównywalną gabarytowo i dziejowo do Bramy Floriańskiej.

Na etapie powstawania projektu budowlanego przebudowy ul. Krakowskiej archeolodzy sprawujący nadzór nad pracami nie byli w stanie przewidzieć tego, co dziś odsłoniła ziemia. Na przestrzeni lat badacze nie mieli możliwości zbadania obszaru przy ul. Meiselsa i zinwentaryzowania tego, o czym mówiły podania.

Takie informacje są natomiast kluczowe dla wykonawcy i inwestora prac. Dzięki nim, na etapie sporządzania kosztorysu inwestorskiego, można dokładnie oszacować cenę metra prac prowadzonych na tak cennym historycznie obszarze, a dodatkowo zaplanować np. ręczną odkrywkę ziemi oraz termin zakończenia robót.

Konserwator zabytków wyznaczyła archeologom czas na stworzenie programu badawczego w celu zidentyfikowania charakteru odkrytego reliktu. Niezwłocznie po zatwierdzeniu programu prac, przy ul. Meiselsa rozpoczną się badania archeologiczne. Roboty budowlane związane z przebudową ul. Krakowskiej na pozostałym obszarze, czyli od naroża ul. Meiselsa do skrzyżowania z ul. Dietla, zostały wznowione.

Deklarowany przez wykonawcę termin zakończenia prac związanych z przebudową ulicy Krakowskiej to drugi kwartał 2020 roku.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE